4.1 C
Reykjavík
2 kwietnia 2023

Bezpłatne kursy języka islandzkiego dla dzieci w Blabla-skóli

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
Artykuł sponsorowany

Po raz pierwszy na Islandii Miasto Reykjavik opłaca kursy języka islandzkiego oraz pomocy szkolnej oferowanej przez Akademię Blabla-skóli dla dzieci z Polski, Ukrainy i Wenezueli!

- REKLAMA -

Bezpłatne kursy językowe dla dzieci to duży krok w edukacji i wyjątkowa pomoc! Już od stycznia 2023 kursy języka islandzkiego dla dzieci w Blabla-skóli są sponsorowane przez Miasto Reykjavik. Z takiej pomocy mogą skorzystać wszyscy uczniowie w wieku 6–18 lat mieszkający w Islandii. Dla najlepszych będą również organizowane kilkudniowe wycieczki do Hiszpanii w ramach projektu wymiany ERASMUS+ dla dzieci i młodzieży.

W Blabla-skóli opracowaliśmy szczególny program nauczania języka islandzkiego dla dzieci i młodzieży z Polski. Naszym celem jest ułatwienie pełnej integracji i adaptacji dzieci z Polski w islandzkich szkołach oraz zapewnienie im efektywnej nauki języka islandzkiego, a co za tym idzie umożliwienie rozwoju intelektualnego oraz poprawy wyników w nauce. Program ten jest dwuetapowy – obejmuje islandzki jako drugi język oraz wsparcie szkolne.

Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie integracji dzieci w szkołach na Islandii. Zmiana otoczenia, szkoły, kolegów i koleżanek może być bardzo trudna. Większość dzieci, przyzwyczajonych do polskiej rzeczywistości, przylatując na Islandię jest w dużym stresie. Jest im ciężko odnaleźć się w tutejszych szkołach, gdzie obowiązuje zupełnie inny system nauczania, a bariera językowa powoduje brak akceptacji ze strony islandzkich rówieśników. Dziecko czuje się nieakceptowane i odrzucone.

Polskie dzieci urodzone na Islandii często już na początku nauki w szkole podstawowej potrzebują dodatkowego wsparcia w zakresie języka oraz integracji. Z powodu niezrozumienia poleceń czy zadań w szkole powstają u nich luki w wiedzy, które powiększają się z biegiem czasu. Nowe słownictwo oraz złożona gramatyka języka islandzkiego, wprowadzane już na poziomie nauczania początkowego, powodują trudności w rozumieniu tekstów oraz rozwoju językowym.

Drugą fundamentalną kwestią w naszym programie jest pomoc w odkrywaniu zdolności intelektualnych oraz talentów naszych uczniów. Budzimy ich zainteresowania nauką oraz entuzjazm do poznawania świata i języka islandzkiego.

Nasz program nauczania opiera się na islandzko-polskim systemie edukacyjnym, aby zapewnić równowagę między sposobem nauczania a treściami edukacyjnymi. Dzięki temu proces nauki i przyswajania wiedzy przez uczniów staje się bardziej efektywny, gdyż bazuje na materiale przerabianym w szkole i rozwiązywaniu zadań „domowo-szkolnych”. Jednocześnie tworzymy przyjazne polskie środowisko, w którym uczymy języka islandzkiego oraz pomagamy przyswoić wiedzę z lekcji, które były omawiane w szkole.

Ponadto tłumaczymy książki, podręczniki, lektury. Tworzymy słowniczki. Badamy rozwój językowy dzieci przez interaktywne treningi słownictwa i gramatyki. Dzięki ćwiczeniom leksykalnym i gramatycznym, połączonym z pisaniem, dziecko uczy się budować zdania i rozwija wrodzoną zdolność mówienia i rozumienia języka.

Badamy postęp integracyjny oraz postępy w nauce dzieci przez regularny kontakt naszych nauczycieli z wychowawcą dziecka w szkole oraz rodzicami.

Każdemu dziecku oferujemy dodatkowe zajęcia indywidualne. Wprowadziliśmy je do programu w celu poprawy efektywności i lepszej realizacji naszych celów, którymi są:

 • integracja z islandzką społecznością i adaptacja w niej
 • płynne mówienie po islandzku
 • zapewnienie postępów w szkole
 • rozbudzenie zaangażowania w samorozwój

Zajęcia są realizowane w trybie online i prowadzone w małych grupach lub w parach. Aby jak najbardziej ułatwić dostęp do nauki, oficjalną drogą staramy się o wprowadzenie naszego projektu w szkołach państwowych. Zajęcia odbywałyby się po godz. 14:00, gdy dzieci czekają na rodziców i opiekunów w świetlicach (Frístundaheimilið).

Główne cele, obowiązki i zajęcia w Blabla-skóli

Kursy islandzkiego oraz wsparcie szkolne dla dzieci i młodzieży z Polski.

Nauka islandzkiego

 • rozwój umiejętności językowych: czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie
 • treningi gramatyczne
 • interaktywne ćwiczenia słownictwa
 • konwersacje
 • wspólne czytanie
 • tworzenie słowniczków

Wsparcie szkolne

 • program adaptacyjny
 • utrwalanie materiału w szkole
 • tłumaczenie książek/lektur/podręczników
 • tłumaczenie zadań indywidualno-grupowych ze szkoły
 • odrabianie zadań domowych
 • odrabianie zadań realizowanych w szkole

Kontakt z rodzicem

 • stały kontakt z wychowawcą szkolnym
 • konsultacje z rodzicami
 • dodatkowe zajęcia indywidualne
 • program nauczania wg Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wszystkie poziomy. W każdym wieku.

Strona szkoły TU.

Facebook szkoły TU.

Artykuł sponsorowany

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -