108 nowych firm

567

W maju 2011 roku, na rynku zarejestrowano 108 nowych, prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi około 33% spadek w porównaniu z okresem analogicznym w 2010 roku, kiedy powstało, aż 161 nowych spółek. Wśród tych firm najwięcej było tych z branży nieruchomości.
Jeżeli chodzi o liczbę firm, które ogłosiły upadłość to w maju 2010 roku było ich 96, a już w maju tego roku upadłość ogłosiły 172 firmy, co stanowi 79% wzrost. Największą liczbą firm, które zbankrutowały były te z branży budowlanej.