Czy będzie lepiej?

694

Gospodarka Islandii dotknęła dna po kryzysie. Czy jest coś, co wskazuje że sytuacja gospodarcza się poprawi?
Prognozy na lata 2011-2013, przeprowadzone przez ASI, pokazują, że jeszcze przez jakiś czas na rynku pracy będzie ciężko, jednak powoli sytuacja ma się poprawiać. Według prognoz, pod koniec 2013 roku bezrobocie ma wynosić 5,2%.
Krótkoterminowe projekty, które wspiera rząd aby pomóc zadłużonym gospodarstwom domowym,  są dobre i mają pozytywny wpływ ale krótkotrwały. Wysokie bezrobocie, wzrost zadłużeń i podatków będą powodować powolny wzrost dochodów w gospodarstwach domowych i konsumpcji  w najbliższych kwartałach. Korona islandzka pomimo nadwyżki handlu zagranicznego, nadal będzie słaba. W okresie objętym prognozą przewiduje się wzrost w indeksie kursów o 195 punktów. Inflacja będzie umiarkowana i będzie się wahać pomiędzy 2,2% a 3%.