10.8 C
Reykjavík
17 sierpnia 2022

Ekonomiczny pakiet ratunkowy z powodu Covid-19

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Podczas posiedzenia, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, Zarząd Wykonawczy Miasta Reykjavik zatwierdził jednogłośnie pierwsze działania ekonomicznego pakietu ratunkowego z powodu Covid-19.

Od początku pandemii Covid-19 na Islandii Miasto Reykjavik dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu nieprzerwanie świadczyć usługi mieszkańcom, mimo zastosowanych obostrzeń. W tym samym czasie trwały prace nad opracowaniem działań, mających wspomóc sytuację ekonomiczną mieszkańców i przedsiębiorstw działających w mieście. Wynikiem tej pracy jest zatwierdzony wczoraj ekonomiczny pakiet ratunkowy dla Miasta Reykjavik.

Celem działań zawartych w pakiecie jest maksymalne skrócenie okresu recesji, ochrona źródeł utrzymania wszystkich mieszkańców, wsparcie przedsiębiorstw i gospodarki oraz stworzenie nowych różnorodnych możliwości rozwoju dla miasta w przyszłości. Jednocześnie miasto zamierza dokładnie monitorować sytuację socjalno-ekonomiczną osób, rodzin i firm działających w mieście przez następne pół roku dzięki Borgarvakt.

Pakiet zawiera 13 posunięć i obejmują one między innymi odroczenia opłat i zwiększenie elastyczności terminów opłat dla gospodarstw domowych i firm oraz obniżenie podatku od nieruchomości. Zwiększone zostaną nakłady na inwestycje finansowane przez miasto lub ich realizacja zostanie przyspieszona. Dotyczy to również spółek należących do miasta – Orkuveita Reykjavíkur, Faxaflóahafnir i Félagsbústaðir. Rozpoczęta zostanie budowa mieszkań oraz promocja turystyczna Reykjaviku jako miejsca docelowego. Szczególny nacisk położony będzie na innowacje, branże naukowe, kulturę, sport, sztukę oraz wydarzenia. Duża część działań będzie poświęcona rynkowi pracy, szczególnie grupom pracowników, na które zaistniała sytuacja ma największy wpływ, tzn. osoby samozatrudnione i imigrantów.

1. Odroczenie opłat, zwolnienie i obniżenie opłat

Opłaty gospodarstw domowych i rodzin zostaną anulowane lub obniżone z powodu ograniczonych usług, kwarantanny i innych podjętych działań z powodu Covid-19. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość przesunięcia do trzech terminów płatności podatku od nieruchomości zaplanowanego na wiosnę 2020 r. oraz możliwość innych odroczeń i/lub redukcji z powodu tymczasowego spadku dochodów.

a. Gospodarstwa domowe. Przedszkola, szkoły podstawowe i świetlice. Opłaty zostaną obniżone, anulowane lub skorygowane zgodnie z zakresem świadczonych usług. Karty roczne, np. karnety na basen i Karta Kulturalna, uwzględnią terminy zamknięć z powodu Covid-19 i ich termin ważności zostanie przesunięty.

b. Przedsiębiorstwa. Odroczony zostanie termin opłat podatku od nieruchomości za budynki przemysłowe o trzy terminy za rok 2020, zgodnie z ustawą i rozporządzeniami. Zachęcamy właścicieli nieruchomości do uwzględnienia działań miasta w poborze czynszu, który płacą najemcy, podobnie jak zamierzają zrobić to duże firmy obrotu nieruchomościami.

c. Obniżenie podatku od nieruchomości. Zaplanowane obniżenie podatku od nieruchomości za budynki przemysłowe w Reykjaviku zostanie przyspieszone, i w roku 2021 podatek będzie wynosił 1,60%.

d. Odroczenie opłat wynajmu. Zarząd wykonawczy zleca Wydziałowi Finansowemu i Zarządzania Ryzykiem opracowanie regulaminu dotyczącego odroczenia lub zmniejszenia opłat za wynajem osobom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą w budynkach będących własnością Miasta Reykjavik na podstawie złożonych wniosków z powodu tymczasowej utraty przychodów.

e. Zwolnienie z opłat. Zarząd Wykonawczy Miasta zaleca przedsiębiorstwom działającym w mieście odroczenie opłat i/lub ich obniżenie w związku z tymczasową utratą przychodów, zgodnie z opracowanymi regułami.

2. Elastyczne i wydłużone terminy płatności

Wydział Finansowy i Zarządzania Ryzykiem opracuje propozycję tymczasowych zmian w zasadach windykacji opłat z powodu utraty dochodów. Będzie to dotyczyć zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Reguły zostaną przedłożone Zarządowi Wykonawczemu do zatwierdzenia.

3. Borgarvakt – socjalno-ekonomiczny nadzór miejski

W ciągu następnych miesięcy zbierane będą dane statystyczne i fakty dotyczące sytuacji osób, rodzin na rynku pracy, które posłużą do sformułowania propozycji działań zarządu wykonawczego miasta i rad specjalistycznych miasta, rządu islandzkiego lub stowarzyszenia gmin. Działania te będą konsultowane ze stronami zainteresowanymi i monitorowany będzie wpływ zaistniałej sytuacji na rynek pracy, społeczeństwo, jakość życia i rynek mieszkaniowy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci, ich edukacji, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych, osób starszych, bezrobotnych i innych wrażliwych grup.

4. Turystyka i związane z nią usługi turystyczne

Specjalne wsparcie na turystykę w Reykjaviku natychmiast, kiedy będzie to możliwe.

a. Rządowa kampania reklamowa i Biuro promocji Íslandsstofa. Miasto Reykjavik będzie aktywnym uczestnikiem w planowaniu i realizacji rządowej kampanii reklamowej w następstwie Covid-19.

b. Kampania promocyjna Miasta Reykjavik. W latach 2020–2021 Wydział Kultury i Turystyki zorganizuje specjalną kampanię reklamową promującą Miasto Reykjavik, jako odpowiedź na kryzys w usługach turystycznych. Planowany koszt Miasta Reykjavik to nie mniej niż 150 mln ISK. Propozycje gotowe będą w maju.

5. Innowacje i nowe technologie

Przyspieszone zostaną inwestycje wdrażające nowe technologie w Mieście Reykjavik z udziałem nowatorskich przedsiębiorstw, poszukujących nowych rozwiązań „high tech”. Propozycja gotowa będzie w maju.

6. Nowatorskie branże gospodarcze

Kontynuowane będą działania dotyczące tworzenia kreatywnych przedsięwzięć i stwarzanie im lepszych warunków długoterminowego wzrostu, koncentrując się między innymi na wypracowaniu udogodnień i przestrzeni do pracy między np. w Gufunes. Propozycje będą gotowe w maju.

7. Branża naukowa

Stworzony zostanie plan dotyczący dalszego rozwoju branży naukowej we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim, Uniwersytetem w Reykjaviku, Vísindagarða Uniwersyteckich Inkubatorów Naukowych i Szpitala Narodowego. Propozycje gotowe będą w maju.

8. Kultura, sztuka, sport i wydarzenia

Opracowane zostaną propozycje działań dotyczących życia kulturalnego, sportowego i artystycznego Miasta Reykjavik we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystów Islandzkich, ÍBR itd. Propozycje gotowe będą w maju.

9. Kierowane działania rynkowe

Niezbędne działania na rynku pracy, takie jak reagowanie na bezrobocie, będą opracowywane na bieżąco. Działania będą prowadzone we współpracy z rządem i uczestnikami rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup, które zgodnie z danymi będą w złej sytuacji, np. osoby samotne, imigranci i kobiety. Położony zostanie nacisk na oferowanie możliwości zatrudnienia, szkolenia zawodowe oraz naukę języka islandzkiego i inną edukację w okresie przebywania na zasiłku dla bezrobotnych.

10. Przyspieszenie inwestycji i prac konserwacyjnych prowadzonych przez Miasto Reykjavik i podległe mu spółki

Już w tym roku inwestycje zostaną przyspieszone, a zakres konserwacji zwiększony, aby zwiększyć zatrudnienie i aktywność gospodarczą. Dodatkowe inwestycje funduszu miejskiego i spółek mogą wynieść w tym roku około 5 miliardów ISK, a w 2021 r. nawet więcej. Odbędą się rozmowy z rządem na temat podziału kosztów, podatków i opłat związanych z budową.

a. Inwestycje finansowane z funduszu miejskiego (część A) nowe inwestycje i prace konserwacyjne zostaną zwiększona o 2,5 mld w roku 2020 z naciskiem na te wymagające siły roboczej.

b. Orkuveita Reykjavíkur i spółki-córki. Trwają prace nad opracowaniem dodatkowych inwestycji OR.

c. Félagsbústaðir – Mieszkania socjalne w Reykjaviku – opracowywany jest plan dodatkowych rozwiązań mieszkaniowych.

d. Faxaflóahafnir wspólnie z Veitur opracowały plan zmiany zasilania w portach na elektryczne i rozpoczynają negocjacje z rządem w sprawie rozpoczęcia pracy nad projektem.

11. Przygotowanie projektów inwestycyjnych z ramienia Miasta Reykjavik zostanie przyspieszone

Konkursy na planowanie i realizację projektów inwestycyjnych zostaną przyspieszone, a przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod te projekty będzie traktowane priorytetowo. Chodzi tu o konkursy na Centrum Komunikacji Miejskiej Miasta Reykjavik na terenie terminalu autobusowego, konkurs na powiększenie biblioteki miejskiej w Grófarhús, konkurs na renowację i przebudowę basenu Laugardalslaug i widowni Laugardalslaug, konkurs na budynki nowych szkół, oraz zwiększenie liczby oddziałów dla dzieci najmłodszych i nowe miejsca przedszkolne w związku z realizacją projektu Brúum bilið (Pomostowanie przerwy), konkurs na skwer Fógetatorg/Víkurgarður, organizację nowych skwerów w dzielnicach Arnarbakki i Völvufell i wiele innych działań.

12. Przygotowanie projektów inwestycyjnych we współpracy z rządem zostanie przyspieszone

Zmiany zagospodarowania przestrzennego i przygotowania związane z rządowymi projektami inwestycyjnymi, które będą działaniami priorytetowymi, tj. projekty drogowe w obszarze stołecznym, nowe domy opieki, budowy związane z Uniwersytetem Islandzkim, Uniwersytetem w Reykjaviku i nowym Szpitalem Narodowym, jak również inne projekty do dalszego uzgodnienia.

13. Akcja związana z budową niedrogich i różnorodnych budynków mieszkalnych

Aby zapobiec przewidywanemu brakowi mieszkań, zorganizowana zostanie akcja budowy mieszkań z naciskiem na opłacalne mieszkania oraz zaoferowane zostaną działki pod ich budowę i zwiększone prawa do budowy na określonych terenach, zgodnie z głównym planem zagospodarowania przestrzennego.

Informacja pochodzi ze strony Miasta Reykjavik

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -