Eksport aluminium

943

Huta aluminium Alcoa Fjarðaál w Reyðarfjörður eksportowała, w ubiegłym roku, aluminium o wartości 790 mln dolarów, czyli równowartość 94 mld koron, liczoną po kursie z grudnia 2010 r.  Hutę opuściło 346 tysięcy ton aluminium w czystej formie, jako stop aluminium lub w postaci drutu. Dzienna wartość eksportu aluminium w 2010 roku wyniosła 250 mln koron. Zakład wypłacił 4,3 mld koron wynagrodzenia dla swoich pracowników. Przeciętne wynagrodzenie jednego pracownika wyniosło w ubiegłym roku 6,9 mln koron. Całkowity krajowy eksport aluminium wyniósł 220 mld koron, i jest to ¼ wszystkich wpływów krajowych z eksportu. Huta aluminium Fjarðaál w Reyðarfjörður jest największym takim zakładem na Islandii, i co za tym idzie, eksportuje najwięcej swoich produktów. Zakład ten zatrudnia około 800 osób, a 25% osób, wykonujących ciężki zawód hutnika, to kobiety.