Huta zwiększa moc produkcyjną

668

 Rio Tinto Alcan przeznaczy 347 milionów dolarów, czyli 40,6 miliardów koron na zmodernizowanie sprzętu oraz wzrost mocy produkcyjnych w hucie aluminium. Zakończyły się również negocjacje w sprawie zwiększenia dostaw energii. Nowe umowy energetyczne będą obowiązywać od 1 października do 2036 roku. Wszystkie te środki będą przeznaczone na zwiększenie możliwości produkcyjnych o 20%.