Inflacja na poziomie 3,3%

590

 Wskaźnik CPI* wzrósł w październiku o 0,74%. Analitycy prognozowali wzrost na poziomie od 0,4 do 0,5%. Jeśli włączymy do obliczeń ceny mieszkań to ogólny wzrost CPI od września wynosi 0,81%.

Koszt ogrzewania wzrósł o 23,5%. Przeloty za granicę o 15,6%. Ceny żywności i napojów o 0,7%. Jeśli popatrzymy na pomiary dwunastomiesięczne, to inflacja nie była tak niska od czerwca 2005 roku.

* CIP – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, jedna z miar inflacji