Korona islandzka umacnia się

5614

Nominalny kurs korony islandzkiej, po raz pierwszy od ponad 6 lat jest mocniejszy niż był na koniec września 2008 roku. W sierpniu kurs korony islandzkiej wzmocnił się o 3,3 procent. Gwałtowne wzmocnienie kursu korony, które zanotowaliśmy w sierpniu, oznacza pewien przełom, gdyż kurs korony pozostawał na mniej więcej stałym poziomie od początku 2014 roku.

W sierpniu kurs korony umacniał się, aż jej indeks walutowy osiągnął wartość 196,3 punktów. Ciekawe jest porównanie aktualnej wartości indeksu walutowego z indeksem z września i października 2008 roku. 30 września 2008 roku w dzień po ogłoszeniu przez rząd, zamiaru przejęcia ponad 75% akcji banku Glitnir, wartość ostateczna indeksu walutowego wyniosła 196.7 punktów, co stanowi 0,4 punktu więcej niż indeks wynosi aktualnie.
Indeks walutowy przez kolejne dni września był niestabilny, a islandzki rynek walutowy został bardzo rozchwiany. W połowie października wskaźnik osiągnął pewną stabilizację na poziomie 199-200 punktów. Ponadto, Islandzki Urząd Nadzoru Finansowego przejął zarządzanie wszystkimi bankami komercyjnymi.

Od października 2008 roku indeks konsekwentnie pozostawał na poziomie ponad 200 punktów, z wyjątkiem krótkiego okresu lat 2008-2009. Najwyższy poziom, jaki osiągnął, to 239,6 punktów w dniu 26 sierpnia 2009 roku. Od tamtego okresu nominalny kursu korony wzmocnił się o około 18 procent.

Jeżeli wziąć pod uwagę wzrost płac oraz inflacji, realny kurs korony umocnił się w tym okresie jeszcze bardziej.

Autor: Marek Krawczyk
Opublikowany w: