Korona słabnie

745

Kurs korony wobec głównych walut w handlu jeszcze nie był taki słaby jak teraz. Z analizy Islandsbanki wynika, że kurs korony osłabił się średnio o 4 % od początku roku. W miesiącu maju również zauważamy tendencję słabnącą w stosunku do koszyka kilku głównych walut. Tak więc, islandzka korona wzmocniła się w stosunku do euro, w stosunku do dolara i japońskiego jena obserwujemy tendencję spadkową o jakieś 4%, w stosunku do angielskiego funta spadek ten jest już tylko jedno procentowy.