Minister chce zakazać gry on-line

868

Minister spraw wewnętrznych Ögmundur Jónasson powiedział, że ma w planie przedłożyć do parlamentu projekt ustawy, która ma na celu wprowadzenie zakazu gry w Lotto przez Internet. Zgodnie z informacjami podanymi przez ruv.is, minister wzywa również do ustanowienia specjalnej krajowej komisji, która miałaby na celu kontrolowanie Lotto i przemysłu w Islandii.

Wśród tych, którzy wyrazili swoje zaniepokojenie planami ministra, jest m.in. członkini Partii Niepodległości Þorgerður Katrín Gunnarsóttir. Zapytała ona ministra czy ustanowienie krajowej komisji będzie się wiązało z redukcją pracy policji. Ögmundur Jónasson w odpowiedzi na to pytanie powiedział, że w 2015 roku liczba okręgów policyjnych zostanie zmniejszona z 24 do 8.

- REKLAMA -

Jeżeli chodzi o sprawę loterii, to minister odpowiedział, że nowa instytucja zastąpi obecnie istniejący komitet, który istnieje przy ministerstwie, a w przyszłości komisja ta będzie finansowana ze składek pobieranych od firm, które są zaangażowane w przemysł loteryjny.

Według ministra planowane zmiany, które dotyczą Lotto będą odbywały się we współpracy z tymi firmami i klubami które są zaangażowane w działalność loterii.

Opublikowany w: