Mniej bankructw

560

W tym roku, było mniej bankructw  niż w poprzednim, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Hagstofa Islands.  W styczniu tego roku, 95 przedsiębiorstw i spółek ogłosiło swoją upadłość, w roku ubiegłym w tym samym okresie było ich 103 i jest to 8 % spadek miedzy latami. Większość z tych przedsiębiorstw była przedsiębiorstwami związanymi z budownictwem oraz inżynierią lądową. W tym samym czasie, w tym roku w styczniu, zarejestrowano 140 nowo powstałych przedsiębiorstw i spółek, w ubiegłym roku było ich aż 157. Jest to o 11% mniej niż w zeszłym roku.