Myllan podnosi cenę chleba

608

 Firma Myllan zapowiada poniesienie cen swoich produktów o 8,1%. Powodem jest wzrost cen pszenicy na świecie. Mają na to również wpływ pożary które były w Rosji i w efekcie zakaz eksportu zboża nałożony przez władze rosyjskie. Myllan mówi w zawiadomieniu: „ … obniżymy ponownie ceny na swoje produkty jeśli spadną ceny zbóż na rynkach światowych.”