Polityka klimatyczna

1454

 Rząd niedawno  zatwierdził plan działania w sprawie zmian klimatycznych. Plan zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do końca 2020 roku w porównaniu z rokiem 2005. Plan składa się z 10 punktów głównych, najważniejsze z nich to:

  • promowanie ruchu pieszego
  • użycie biopaliw dla floty rybackiej
  • zwiększenie obszarów leśnych
  • modyfikacja systemu podatków od samochodów i paliwa