Powolny spadek inflacji

981

Zwiększenie stóp procentowych przez Bank Centralny doprowadziło do zmniejszenia inflacji w kraju. Dzięki tej decyzji zauważono również spadek cen o 0,7 %, a inflacja w lipcu była na poziomie 4,6%.

W ubiegłym miesiącu stopy referencyjne Banku Centralnego wzrosły z 0,25% do 5,75%, co wpływa na dalsze wzmocnienie ekonomiczne kraju i powolną stabilizację korony islandzkiej. Bank Centralny zamierza obniżyć inflację do poziomu 2,5%.

Przez ostatnich kilka lat Islandia pogrążona była w głębokim kryzysie. Choć sytuacja w kraju poprawia się małymi krokami to jednak budzi to nadzieję na odbudowanie ekonomicznej siły Islandii i ustabilizowanie kursu korony islandzkiej na międzynarodowym rynku walutowym.

Opublikowany w: