Powstało 170 nowych spółek

962

W czerwcu tego roku w Islandii powstało 170 nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym samym czasie w 2012 roku zarejestrowano 185 spółek.
Wśród nowo powstałych firm największą liczbę stanowią te z branży hurtowej i detalicznej oraz motoryzacyjnej.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 roku w kraju zarejestrowano 1023 nowe prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w porównaniu z tym samym okresem w 2012 roku zauważono 11 proc wzrost.

Natomiast w czerwcu, upadłość ogłosiło 70 firm. Największa liczba spółek, które zostały rozwiązane zajmowała się handlem hurtowym i detalicznym oraz mechaniką samochodową.
W okresie od stycznia do czerwca upadło 531 spółek, co stanowi 7 proc spadek liczby rozwiązanych spółek w porównaniu do tego samego okresu w 2012 roku.

Opublikowany w: