Poziom bezrobocia się nie zmienia

1014

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku, na rynku pracy było łącznie 181 900 osób, wśród których 10 500 stanowiły osoby bezrobotne, aktywnie poszukujące pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła 5 proc wśród kobiet i 6,5 proc wśród mężczyzn i jest ona podobna do tej jaka była w I kwartale 2013 roku, informuje Islandzki Urząd Statystyczny.

Od stycznia do marca około 1700 osób, czyli 0,9 proc było zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres 12 miesięcy lub dłużej. W tym samym okresie rok temu, w grupie osób długotrwale bezrobotnych było 1,4 proc osób.

Liczba osób, które były zatrudnione wynosiła w tym samym czasie 171 400.

Opublikowany w: