Rozdzielono kwoty połowowe

1000

Zgodnie z informacjami podanymi przez skull.is, dziesięć największych przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem kontroluje 51 proc. kwot połowowych jakie są przydzielane w Islandii. Nowe kwoty połowowe zostały podzielone tym razem pomiędzy 487 firm z branży rybackiej, co oznacza spadek o 15 proc. w porównaniu z podziałem jaki był w 2011 roku.

- REKLAMA -

Według danych Dyrekcji Rybołówstwa, dla 50 firm przeznaczono 82,5 proc. limitów połowowych w okresie 2012/2013.
Największy procent udziału w kwotach połowowych ma według skulli.is, przedsiębiorstwo HB Grandi hf- 10,77%, na drugim miejscu jest firma Samherji hf.
W tym roku zwiększone zostały kwoty połowowe dorsza.

- REKLAMA -

Opublikowany w: