-2.2 C
Reykjavík
28 stycznia 2022

Skarb Państwa zredukował długi o 10%

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

Pod koniec roku 2015 Skarb Państwa wpłacił 49,9 miliardów koron na obligację posiadaną przez Centralny Bank Islandii. Jest to jedna z największych pojedynczych spłat długu Skarbu Państwa.

Ta wpłata zmniejszyła saldo należności wobec Banku Centralnego. O wpłacie poinformowało Ministerstwo Finansów w dniu 1 stycznia. Obligację wyemitowano w styczniu 2009, aby zwiększyć kapitał własny Banku Centralnego. Ma być ona spłacana w corocznych ratach w wysokości 5 miliardów koron.

W 2015, oprócz wymaganej kwoty Skarb Państwa wpłacił około 47 miliardów, dzięki czemu pod koniec roku bilans wyniósł około 90 miliardów ISK. Celem Skarbu Państwa jest spłacić dług do końca tego roku.

Biorąc pod uwagę wpłatę na poczet obligacji Banku Centralnego, bilans Skarbu Państwa wobec Banku Centralnego wyniósł 88,5 miliardów koron na koniec roku 2015.

W minionym roku Skarb Państwa spłacił także znaczną część długów zagranicznych, na które przeznaczono 103 miliardy ISK. W pierwszej połowie 2015, Skarb Państwa wykupił połowę akcji w cenie 67 miliardów ISK. W maju natomiast spłacono pożyczkę wobec Polski, wynoszącą 7,5 miliarda koron, udzieloną Islandii w związku z planem naprawy gospodarczej ustalonym przez rząd islandzki i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W lipcu Skarb Państwa spłacił także tak zwane obligacje Avens w wysokości 28,3 miliarda ISK.

Podsumowując, Skarb Państwa spłacił łącznie około 150 miliardów koron długu wewnętrznego i zagranicznego. Przy założeniu niezmienności innych czynników, wpłaty te zmniejszą koszty odsetek o około 7 miliardów rocznie.

Pod koniec roku 2015 należności Skarbu Państwa oszacowano na 1,349 trylionów ISK; odnotowano więc dziesięcioprocentową redukcję w porównaniu z rokiem 2014 (1,492 trylionów ISK). Do końca roku 2016 należności mają zmaleć do 1,171 trylionów ISK.

Ilona Dobosz

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -