Statystyki 10 miliardów ISK nadwyżki

509

 Nadwyżka w handlu zagranicznym, w październiku tego roku osiągnęła około 10 mld ISK, według wstępnych badań statystycznych.
Eksport wyniósł 46,9 mld ISK a import 36,9 mld ISK.

W październiku ubiegłego roku nadwyżka w handlu wynosiła 12,1 mld ISK.

Według statystyki, nadwyżka w tym roku wyniosła ponad 98 mld ISK. W ubiegłym roku wyniosła ona około 75 mld ISK.