Tak, dla zagranicznych inwestorów

658

Młodzi przedstawiciele Partii Niepodległości, opowiadają się za tym aby w Islandii zostały usunięte wszelkie ograniczenia dotyczące zagranicznych inwestorów. W ogłoszeniu jakie przygotowali młodzi politycy, jest mowa m.in. o tym, że Islandii potrzeba nowego kapitału i zagranicznych inwestorów, którzy według nich powinni być dobrze przyjmowani i mieć możliwość działania.
„Nie zależnie od tego czy byliby to właściciele firm, nieruchomości, czy byliby oni Islandczykami, czy obcokrajowcami, wszyscy oni powinni przestrzegać islandzkich przepisów prawa i zasad jakie tu obowiązują” mówią młodzi politycy.
Uważają oni, że skoro w kraju brakuje Islandczyków, którzy mieliby pomysły i pieniądze na rozwój nowych inwestycji i firm, to należy pozwolić na to obcokrajowcom.
„Pożądane jest to, aby rząd zmienił przepisy i złagodził ograniczenia dla zagranicznych inwestorów, dzięki czemu będą oni mogli inwestować w Islandii”.