Uczeń za 1,2 miliona rocznie

541

 Szacowane koszty na jednego ucznia w szkołach podstawowych będą wynosić 1,2 miliona koron na rok. W porównaniu z 2009 rokiem to wzrost o 1%.