2.1 C
Reykjavík
28 marca 2023

Wartość pieniądza spadła o 1,7 proc

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Islandzki Urząd Statystyczny szacuje, że siła nabywcza dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych na mieszkańca spadła w ubiegłym roku o 1,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek siły nabywczej był największy w ostatnim kwartale roku.

Jak wynika ze wstępnych wyników opublikowanych dzisiaj przez Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku dochody gospodarstw domowych wzrosły o 9,2 proc. Średni dochód na osobę wyniósł nieco ponad 4,9 mln koron i wzrósł o 6,5 proc. od 2021 roku.

Szacuje się, że w czwartym kwartale dochód do dyspozycji gospodarstw domowych wzrósł o 9,1 procent, a dochód do dyspozycji na osobę wyniósł nieco ponad 1,25 miliona koron, czyli o 5,8 procent więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku.

Biorąc jednak pod uwagę trendy cenowe, szacuje się, że siła nabywcza dochodu do dyspozycji na osobę spadła w czwartym kwartale o prawie 3,4 proc., podczas gdy wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w tym samym okresie o 9,4 proc.

Całkowity dochód gospodarstw domowych, wzrósł w 2022 roku o 9,9 procenta w stosunku do roku poprzedniego. Pozycją, która ma największy wpływ na wzrost całkowitych dochodów gospodarstw domowych, są dochody z wynagrodzeń. Według szacunków wzrosły one o ponad 260 miliardów w stosunku do poprzedniego roku, czyli o piętnaście procent.

W tym samym okresie podatki od wynagrodzeń wzrosły o ponad 27 miliardów, czyli o ponad 5,5 procent. Wzrost dochodów z wynagrodzeń tłumaczy się zarówno wzrostem płac, jak i spadkiem bezrobocia. Według wskaźnika Urzędu Statystycznego, płace wzrosły średnio o 8,3 procent w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy liczba osób zatrudnionych wzrosła w tym samym okresie o siedem procent.

Na podstawie artykułu Vísir / visir.is

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -