Wynagrodzenie wzrosło o 0.9% – analiza

1858

Według indeksu wypłat w ostatnim kwartale 2013 płace wzrosły o 0,9% w porównaniu do trzeciego kwartału poprzedniego roku.
Od ostatniego roku płace wzrosły średnio o 6,0%. Wzrost wyniósł 6,1% w sektorze prywatnym i 5,5% w sektorze publicznym. Jak donosi Urząd Statystyczny (Hagstofa Íslands) wzrost wynagrodzeń wśród pracowników państwowych wynosił 6,1% podczas gdy pracownicy lokalni uzyskali wzrost w wysokości 4,9%.
Hagstofa informuje, że w poprzednim kwartale odnotowano bardziej regularne wzrosty, największy w sektorze budowlanym 1,4%. Pomiędzy kwartałami płace wzrosły również o 1,1% w transporcie, 1,0% w usługach i dziale finansowym oraz 0,9% w przemyśle.
Od ostatniego roku płace wzrosły najbardziej w transporcie 7,3%, a najmniej w przemyśle bo około 5,6%.
Od poprzedniego kwartału odnotowano regularny wzrost płac według poszczególnych zawodów od 0,6% do 1,4%. Płace robotników wzrosły najbardziej, zaś w przemyśle odnotowano najniższy wzrost płac.
Od ostatniego roku płace pracowników biurowych wzrosły najbardziej bo, aż 7,8%, a najmniej wśród osób na stanowiskach managerskich bo tylko 5,1%. W tym samym czasie odnotowano również wzrosty wśród pracowników ze specjalizacją o 6,5%, pracowników usługowych i sprzedawców o 6,2%, robotników o 6,1% oraz w przemyśle o 5,5%.
Związki zawodowe w sektorze prywatnym podpisały nową umowę zbiorową w grudniu poprzedniego roku. Umowa zbiorowa weszła w życie 1. stycznia 2014 roku i obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Poprzez to płace wzrosły o 2,8% czyli conajmniej 8000 miesięcznie za pełen etat pracy.

Opublikowany w: