Wzrost indeksu o 0,2%

724

Według statystyk podanych przez Hagstofa Islands, wskaźnik płac wzrósł o 0,2% w lutym 2011 roku, i był wyższy niż w poprzednim miesiącu. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy indeks płac podniósł się o 4,2%.
Jednak realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w lutym 2011 roku, był niższy o 0,1% niż w poprzednim miesiącu. W okresie ostatnich 12 miesięcy, wskaźnik realnych płac wzrósł o 2,2%.

informacje/HI