Zmniejszono koszty utrzymania szkół

850

W ubiegłym roku gminom udało się obniżyć koszty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i przedszkolnych. Zgodnie z informacjami podanymi przez Stowarzyszenie władz lokalnych/ Sambands íslenskra sveitarfélaga, zarówno w przedszkolach jak i szkołach podstawowych w 2010 roku, zredukowana została również liczba pracowników. Takie działania przyczyniły się do obniżenia kosztów funkcjonowania szkół o 1,5 mld koron, a przedszkoli o 1 mld koron, w ciągu roku.

W 2010 roku liczba pracowników przedszkoli została zmniejszona o 800 pracowników a liczba pracowników szkół podstawowych została zredukowana o 262.

Opublikowany w: