Zmniejszyło się bezrobocie wśród młodzieży

1056

We wrześniu tego roku bezrobocie wyniosło 3,8 proc i zgodnie z danymi Urzędu Pracy, w tym miesiącu zarejestrowanych jako bezrobotne było 6125 osób. W porównaniu z sierpniem, we wrześniu liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 594 osoby, czyli o 0,2 proc.

We wrześniu liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 171 i stopa bezrobocia wśród mężczyzn wynosiła 3,2 proc. natomiast wśród kobiet bezrobocie jest na poziomie 4,4 proc.

- REKLAMA -

W stolicy bezrobocie zmniejszyło się średnio o 493 osoby, a na obszarach wiejskich o 101 osób. Stopa bezrobocia w okręgu metropolitarnym wyniosła 4,3 proc, a na obszarach wiejskich była ona na poziomie 2,8 proc.

Największe bezrobocie nadal jest w okręgu południowo – zachodnim, w Suðurnesi i osiągnęło ono 5,4 proc. Najniższe jest na północnym – zachodzie gdzie zarejestrowano 0,8 proc bezrobocia.

We wrześniu wśród osób bezrobotnych było 913 osób w wieku do 24 lat. Rok temu liczba ta była znacznie wyższa i wówczas jako osoby bezrobotne zarejestrowanych było 1089 młodych osób.

Opublikowany w: