Zwolniono 65 osób

425

 Energia Reykjavik wypowiedziała dziś 65-ciu pracownikom umowę o pracę, zatem liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 11%.

Część komunikatu brzmi: „ … musimy podjąć te bolesne środki w celu wzmocnienia sytuacji firmy i podstawowej jej działalności”.

Pracownicy którzy otrzymali dziś wypowiedzenia byli pracownikami etatowymi, 45 mężczyzn i 20 kobiet. Okres wypowiedzenia wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Dalej czytamy: „… zanim podjęliśmy decyzję o zwolnieniach, zostały wprowadzone rożne zmiany restrukturyzacyjne, np. zmniejszono wynagrodzenia kadrze kierowniczej”.