Usługi publiczne i umowa o handlu usługami

2396

Międzynarodowe porozumienie w sprawie handlu usługami/ The Trade in Services Agreement (TiSA) jest podpisywane pomiędzy krajami i dotyczy usług takich jak np. bankowość, opieka zdrowotna i transport. Celem tej umowy jest doprowadzenie do tego, że usługodawcy z jednego kraju będą mogli świadczyć swoje usługi w innym państwie.

Sygnatariuszami tego porozumienia są m.in. wszystkie kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Turcja, Nowa Zelandia, Korea, Japonia.

Poseł z Partii Zieloni Lewica – Ögmundur Jónasson, rozpoczął w parlamencie dyskusję na temat ewentualnego przystąpienia Islandii do TiSA.

Minister spraw zagranicznych Gunnar Bragi Sveinsson, wskazał, że islandzkie urzędy publiczne i świadczące podstawowe usługi publiczne nie będą podlegać pod TiSA.

Jónasson, zwrócił uwagę na szczególny charakter tej sprawy, mianowicie: wszelkie zobowiązania podjęte z tytułu podpisania porozumienia, będą nieodwracalne, a rozmowy negocjacyjne są według niego owiane tajemnicą. Wyraził on obawę, że ewentualne porozumienie mogłoby naruszyć działanie usług społecznych w Islandii. Zapytał on ministra o to dlaczego, intencją było przedstawienie w parlamencie ostatecznej, gotowej do podpisania wersji umowy, zamiast wcześniejszego przedstawienia projektu.

Minister odpowiedział na to zapytanie, mówiąc, że interesy handlowe Islandii są traktowane bardzo poważnie, i że było bardzo wiele do stracenia. Dodał także, że negocjacje nigdy nie były prowadzone w tajemnicy. Dyskusje były otwarte i każdy z ministrów, przedstawicieli instytucji publicznych, związków zawodowych oraz innych zainteresowanych stron mógł wziąć w nich udział. Wszyscy mogli komentować prowadzone działania, mówił minister Sveinsson, w rozmowie mbl.is.

W związku z tym, że podpisanie TiSA, nie pociąga za sobą żadnych zmian legislacyjnych, przyjęcie jej nie musi być przegłosowane w parlamencie. Jednak z uwagi na wcześniejsze praktyki związane z podpisywaniem umów o wolnym handlu, postanowiono skonsultować przyjęcie porozumienia podczas posiedzenia Parlamentu Islandzkiego.

Opublikowany w: