1,5 miliona kary dziennie

682

Urząd ds. Konkurencji/ Samkeppniseftirlitið, zadecydował o nałożeniu na Bank Centralny/ Seðlabanki, kary pieniężnej w wysokości 1,5 miliona koron dziennie. Kara ta jest spowodowana tym, że Bank Centralny odmówił im, udostępnienia informacji dotyczących kredytów jakie zostały zaciągnięte przez poszczególne banki i kasy oszczędnościowe, pomimo wielokrotnych próśb i pism wysyłanych w tej sprawie przez Samkeppniseftirlitið.