184 zatrzymanych

584

Policja w trzynastu krajach, przy wsparciu Europolu, rozbiła międzynarodową siatkę zajmującą się pornografią dziecięcą i seksualnym wykorzystywaniem dzieci. W akcję o kryptonimie „Operation rescue” zaangażowane były następujące kraje: Australia, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy i USA. W wyniku tej akcji policja aresztowała 184 osoby i zidentyfikowała 230 dzieci, ofiary tej przestępczej działalności. Dochodzenie policyjne skoncentrowało się na stronie internetowej (forum internetowe) Boylover.net, która  powstała w Holandii i zrzeszała około 70 tysięcy członków. Użytkownicy tej strony, która obecnie została zamknięta, wymieniali się między sobą zdjęciami i nagraniami video z pornografią dziecięcą. Policja skupiła się na blisko 700 osobach, podejrzanych o wykorzystywanie dzieci na całym świecie i rozpoczęła aresztowania.
Rob Wainwright, dyrektor Europolu, jest dumny z doskonałej pracy ekspertów Europolu, którzy wspólnie z Policją, odnieśli ten międzynarodowy sukces.