2 mln koron na Święta

700

Mieszkający w Norwegii Islandczycy, pomagają potrzebującym rodakom w Islandii. Kościół Islandzki, który jest w Norwegii, przekazał na rzecz Hjálparstarf kirkjunnar- organizacji niosącej pomoc potrzebującym, 100 tysięcy koron norweskich. Kwota ta odpowiada ponad 2 mln koron islandzkich.
Pieniądze te będą przeznaczone na pomoc osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej i które szczególnie teraz, przed świętami potrzebują pomocy. W ten sposób mieszkający za granicą Islandczycy, składają swoim rodakom świąteczne życzenia.

Opublikowany w: