250 milionów

586

Skarb Państwa, wypłaci około 250 milionów koron odszkodowania rolnikom oraz innym mieszkańcom, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull. Fundusz na rzecz rolników otrzymał 140 wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone opadającym pyłem wulkanicznym. Pracownicy Viðlagatryggingar odwiedzili do tej pory 100 domów, 30 spraw zostało rozwiązanych, a fundusz wypłacił już 100 milionów koron odszkodowania.