40 procent Islandczyków przeciwko meczetom

2929

Jak pokazuje najnowsze badanie, liczba mieszkańców Islandii przeciwnych budowie meczetów jest czterokrotnie wyższa od liczby osób sprzeciwiających się budowaniu kościołów dla Kościoła Islandii.

Islandzki ośrodek badań publicznych MMR zapytał badanych, w jakim stopniu są za lub przeciw budowaniu miejsc kultu przez wyznawców poszczególnych religii. 61,7% ankietowanych odpowiedziało, że zgadza się na budowę nowych świątyń Kościoła Islandii.

Drugą najczęściej popieraną instytucją było stowarzyszenie Ásatrú, promujące wiarę w bogów nordyckich (50,5%), następni na liście byli buddyści (33,4%) oraz Rosyjski Kościół Prawosławny (33,4%).

Najmniej popieranym wyborem były świątynie Islandzkiego Stowarzyszenia Muzułmańskiego – opowiada się za nimi 32 procent ankietowanych. Podobną tendencję zaobserwowano w odpowiedziach „przeciw”. Zaledwie 9.4 procent Islandczyków sprzeciwia się budowie kościołów przez Kościół Islandii.

Jeżeli chodzi o meczety, odsetek przeciwnych im osób jest dokładnie cztery razy wyższy – wynosi 37,6 procent.

Ilona Dobosz