431 napadów

591

Zgodnie z informacjami podanymi przez policję, w pierwszych pięciu miesiącach tego roku, odnotowano 431 napadów i ataków z pobiciem. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym liczba ta zmalała. W 2010 roku, od stycznia do maja zgłoszonych było 481 napadów z pobiciem.