446 000 mieszkańców w 2065 roku

2804

W 2065 roku liczba mieszkańców Islandii wzrośnie do 446 tysięcy, informuje Islandzki Urząd Statystyczny. 

Prognozy dotyczące przyrostu naturalnego w latach 2014 – 2065 pokazują, że liczba mieszkańców będzie znacznie większa od dzisiejszej. Prognoza opiera się na statystykach dotyczących narodzin, umieralności i migracji.

Statystyki przewidują także najwyższą liczbę mieszkańców, która może osiągnąć pod koniec badanego okresu 531 000, oraz najmniejszą – 377 000.

Poza tym zgodnie z danymi rośnie średnia długość życia mieszkańców Islandii. Średnia życia kobiet w Islandii w 2014 roku wynosiła 83,4 lata, natomiast mężczyzn 79,5 roku.

Opublikowany w: