84 Wenezuelczyków otrzymało pozwolenie na pobyt i pracę w Islandii

2098

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku, Dyrektoriat ds. Imigracji udzielił azylu 216 osobom. Największą grupę azylantów stanowili Wenezuelczycy – 84 osoby. W porównaniu z rokiem ubiegłym o azyl wystąpiło znacznie mniej Albańczyków.

W ciągu ostatnich trzech lat odnotowuje się też stały spadek liczby wszystkich wniosków o azyl: 1133 w 2016 roku, 1096 w 2017 roku i 800 w 2018 roku. Przy czym w 2019 roku odnotowano jednak niewielki wzrost – łącznie 621 wniosków, z których zatwierdzono 216 (niektóre z nich mogły zostać złożone jeszcze w 2018 roku).

Najliczniejszymi wnioskodawcami byli obywatele Iraku. Spośród 110 z nich azyl przyznano 28. Afgańczycy złożyli łącznie 42 wnioski, a azyl otrzymało 20 z nich. Na 38 wniosków Nigeryjczyków, tylko dwóm przyznano azyl.

Największą zmianą w stosunku do ubiegłego roku jest jednak liczba Wenezuelczyków starających się o azyl w Islandii. W zeszłym roku wniosek złożyło 14 osób, a 7 otrzymało azyl. W tym roku takich wniosków było 84, z których każdy został rozpatrzony pozytywnie.

Grupa GMT/Ewa Rogalska

Opublikowany w: