95 proc więźniów to mężczyźni

1063

W ubiegłym roku w islandzkich więzieniach, karę odbywało 7 kobiet i 136 mężczyzn. Odsetek więźniów płci męskiej wyniósł 95 proc.
Zgodnie z danymi jakie opublikował Urząd Statystyczny liczba więźniów płci męskiej była porównywalna do tej w 2010 roku, natomiast prawie o połowę wzrosła liczba kobiet, które zostały skazane na karę więzienia.
Najczęstszą przyczyną aresztowania kobiet w roku 2011 były kradzieże oraz przestępstwa związane z narkotykami.
Mężczyźni najczęściej byli osadzani w więzieniu z powodu przestępstw narkotykowych, kradzieży oraz przemocy.
W ubiegłym roku, aż 44 więźniów odbywało karę z powodu przestępstw na tle seksualnym.

- REKLAMA -

Opublikowany w: