Airbnb w bloku – tylko za zgodą lokatorów

3536

Sąd rejonowy w Reykjaviku orzekł, że właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych nie mogą wynajmować swoich lokali osobom korzystającym z Airbnb, o ile nie uzyskają zgody wszystkich pozostałych mieszkańców budynku. Chociaż sprawa jest uważana za precedensową, nie wiadomo jeszcze, jaki będzie jej wpływ na podobne procesy w przyszłości.

Sprawa dotyczyła wspólnoty mieszkaniowej, do której należeli mieszkańcy wysokich bloków w centrum Reykjaviku. Lokatorom nie spodobał się fakt, że trzy mieszkania w bloku wynajmowali goście, korzystający z serwisu Airbnb. Prawnik reprezentujący wspólnotę wyjaśnił w wywiadzie z RUV, że mieszkańcy bloku mieli dosyć hałasów z wynajmowanych mieszkań. Turyści przyjeżdżali i wyjeżdżali w godzinach nocnych i nosili walizki po korytarzu. Ciągły hałas znacznie wpłynął na jakość życia w bloku, często dochodziło też do zniszczenia mienia.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej pozwali parę, do której należały mieszkania, uzasadniając, że wynajmowanie mieszkań turystom z Airbnb łamało prawa pozostałych mieszkańców. Lokale można wykorzystać w celach zarobkowych jedynie za zgodą pozostałych lokatorów, których jest 95. Sąd zgodził się z tą argumentacją.

Ilona Dobosz

Opublikowany w: