Bez podwyżek płac

1113

Około 10% członków związków zawodowych Efling, nie otrzymało w tym roku podwyżek płac, ani żadnych bonusów finansowych.
Sigurður Bessason, przewodniczący związków, powiedział, że najwięcej takich osób jest zatrudnionych w fabrykach rybnych. Zgodnie z informacjami, które zostały podane przez związki, szczególnie w tej branży duża grupa pracowników, nie otrzymała dodatku do swoich pensji, który wynikał z nowo podpisanej umowy o płacach. W tym celu Efilng wysłał do wielu firm listy informujące o tym zdarzeniu.
Co roku, grupa Capacent, przeprowadza badania dotyczące m.in. płac, rozmawiając z pracownikami różnych firm, którzy pracowały w jednym zakładzie od 1 do 2 lat. Wyniki tych ankiet były bardzo zaskakujące.
Harpa Ólafsdóttir, przedstawiciel związków Efilng, powiedziała, że zgodnie z tymi badaniami, 12% mężczyzn oraz 8% kobiet nie otrzymało podwyżek, które wynikały z nowej umowy.

Opublikowany w: