3.8 C
Reykjavík
7 października 2022

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

W dniach 16 – 18 marca, w biurze Szkoły Polskiej w Reykjaviku, przy Skúlatún 2, 6 piętro odbędzie się szkolenie metodyczne dla wszystkich nauczycieli uczących języka, tradycji i kultury polskiej na terenie Islandii.

Warsztaty dotyczyć będą  podstawy programowej i ram programowych dla uczniów polskich uczących się za granicą (Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r.  Dz.U.10.170.1143 2011.01.03. zm. Dz.U.2011.1.1. – znajduje się na stronie internetowej MEN) przygotowujące do samodzielnego tworzenia programów przez nauczycieli  z przedmiotów literatury i języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz nauczania wczesnoszkolnego. (Podstawa programowa na stronie internetowej http://www.polska-szkola.pl/). Omówiony zostanie również podręcznik internetowy „Włącz Polskę” oraz zasady korzystania z podręcznika.

Zajęcia poprowadzą  p. dr Grażyna Czetwertyńska i p. Joanna Zaremba.

Szkolenie będzie obejmować 20 godzin lekcyjnych w tym 12 wykładów i warsztatów, pozostałe 8 godzin obejmuje pracę własną nauczyciela pod okiem specjalistów. Po wykonaniu zadania zaliczeniowego uczestnicy otrzymają certyfikat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Organizatorem szkolenia jest Szkoła Polska w Reykjaviku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku. Patronat honorowy nad szkoleniem objął Konsul Generalny RP w Reykjaviku Pani Danuta Szostak.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, informacje  o wykładanych przez Państwa przedmiotach, miejscu nauczania  oraz jeśli to możliwe adresy e-mail, można nadsyłać na adres emaliowy katarzynar.spspr@gmail.com, do dnia 29 lutego 2012.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Rabęda, tel. 8419179

Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich nauczycieli z terenu Islandii.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -