Bónus zapłaci 315 milionów kary…

618

 Taką kwotę zapłaci Bónus za nadużywanie dominującej pozycji na rynku detalicznym. Urząd Ochrony Konsumenta uznał, że Hagar (właściciel m.in. Bónus-a) dopuścił się naruszeń wiosną 2005 roku, sprzedając mleko i produkty mleczne poniżej zakupu. Okres ten nazywany jest „wojną dyskontową” i naruszenia w tym okresie miały na celu wykluczenie konkurentów z rynku takich jak Kaupás i Samkaup.