Brak pracowników do przetwórni…

753

Nic nie zabrania aby podnieść płace swoim pracownikom.


Guðmundur Runólfsson, właściciel przetwórni rybnej w Grundarfirði, mówi że musiał ograniczyć połowy ponieważ brakuje ludzi do pracy. „Około 20 osób jest zarejestrowanych jako bezrobotni w naszym regionie, tylko jedna osoba była w sprawie pracy jak ogłaszaliśmy zapotrzebowanie” mówi Guðmundur.

Vilhjálmur Birgisson, przewodniczący związków w Akranes, mówi na stronie internetowej, że powodem są niskie płace pracowników w tym sektorze. Właściciele firm mają pełne prawo do podniesienia wynagrodzeń swoim pracownikom powyżej stawki minimalnej.