Broń w Policji

800

Agencja ds. badań rynkowych / Market and media research przeprowadziła w dniach od 21 do 23 listopada ankietę, w której zapytano mieszkańców Islandii o to, czy są za czy przeciw temu aby Policjanci nosili broń palną podczas pełnienia służby?.
W badaniu wzięły udział 963 osoby, które w większości opowiedziały się za tym, że Policjanci nie powinni nosić broni palnej.
Spośród pytanych 36% było zdecydowanie przeciwnych temu aby funkcjonariusze mieli przy sobie podczas służby broni palnej, 34,5% powiedziało, że jest przeciw temu jednocześnie dopuszczając, że w niektórych przypadkach mogliby oni posiadać broń. 21,9% respondentów było nastawionych do tego przychylnie, a 7,6% stwierdziło, że Policja powinna nosić broń palną podczas służby.

Opublikowany w: