Certyfikat na Ritalin

733

Zgodnie z nowymi propozycjami Landlæknisembættið, krajowego biura do spraw zdrowia, leki zawierające metylofenidat (np.Celebra, Ritalin) mogą być przepisane wyłącznie przez lekarzy psychiatrów, neurologów i pediatrów. Na mocy nowych przepisów, lekarz, który przepisze lek o działaniu stymulującym na ośrodkowy układ nerwowy, będzie zmuszony wystąpić o wydanie specjalnego certyfikatu dla osoby potrzebującej takiego lekarstwa. Aby zakupić ten lek, osoba potrzebująca będzie musiała przedstawić taki certyfikat w aptece. Wstępne wyniki wykazują, że zmiany przepisów są skuteczne, ale w aptekach wciąż pojawiają się osoby z receptami, lecz bez wymaganego certyfikatu.