1.6 C
Reykjavík
2 lutego 2023

Chłopcy uczą się gorzej

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

W szkołach podstawowych w Reykjaviku, przeprowadzono badania, które miały na celu sprawdzenie poziomu wiedzy pomiędzy dziewczynkami a chłopcami. W wyniku tych badań, okazało się, że pomiędzy tymi dwiema grupami jest duża różnica w poziomie uczenia się. Wśród chłopców, aż 23% nie jest w stanie czytać ze zrozumieniem, nie potrafią oni wykorzystać również informacji zawartych w czytanych tekstach. Z tym problemem boryka się tylko 9% dziewczynek, jednak są one bardziej od chłopców narażone na niepokój wywołany niską samooceną, częściej są one również ofiarami przemocy w szkole i poza nią. Badania, które przeprowadzano w szkołach wykazały również, że 80% uczniów, którzy wymagają specjalnego nauczania to chłopcy. 
Wśród badanych szkół, znalazła się również szkoła Hamraskóli z Grafarvogur, która wprowadziła do swojego systemu nauczania, bardzo skuteczną jak się okazało, nową brytyjską metodę, w której ważnym elementem jest czytanie ze zrozumieniem. Dzięki temu dzieci już od początku, uczą się jak rozwijać swoje umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem. Od początku nauki wpaja się im to, w jaki sposób powinny się uczyć aby osiągnąć zamierzone efekty. Metoda ta opiera się na tym, że dzieci regularnie muszą otrzymywać nowe informacje, które wymagają od nich poszerzania ich wiedzy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, metodę tę lubią zarówno dziewczynki jak i chłopcy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -