1.8 C
Reykjavík
26 listopada 2022

Co dziesiąty z milionem miesięcznie

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -
- REKLAMA -

W 2020 roku łączne wynagrodzenie pracowników wynosiło średnio 794 tys. koron miesięcznie, a połowa pracowników otrzymywała od 570 do 908 tys. koron miesięcznie. Co dziesiąty pracownik miał regularne wynagrodzenie poniżej 400 000 koron, a co dziesiąta osoba ponad 1 milion koron – czytamy w komunikacie Urzędu Statystycznego Islandii.

Płace wzrosły bardziej w przypadku grupy z niższymi dochodami niż w przypadku osób z wyższymi zarobkami, głównie z powodu nacisku na podwyżki w umowach płacowych. Zatem względny wzrost regularnych płac w tym przypadku wyniósł około 9,5%, podczas gdy porównywalny wzrost wśród osób o wyższych dochodach wyniósł 5,1%.

W komunikacie stwierdzono również, że średnia płaca w kraju wzrosła, co można wytłumaczyć między innymi faktem, że w 2020 roku więcej osób o niskich zarobkach straciło pracę.

Wynagrodzenia i rozkład łącznych wynagrodzeń różnią się w zależności od branży, ale łączne wynagrodzenia pracowników pełnoetatowych były ogólnie najwyższe w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym, czyli prawie 1,1 mln koron miesięcznie.

Najniższe wynagrodzenia odnotowano w działalności związanej z hotelarstwem i gastronomią, czyli ok. 597 tys. koron miesięcznie.

W branży finansowej nieco ponad dwie trzecie zatrudnionych stanowili specjaliści, personel techniczny i specjalnie przeszkolony, podczas gdy około połowa miejsc pracy w działalności związanej z hotelarstwem i gastronomią to prace związane ze sprzątaniem i obsługą.

Kwoty podane w artykule są kwotami brutto.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -
- REKLAMA -