Coraz mniej mężczyzn kończy szkołę średnią

Według danych podanych przez Kjarninn, Islandia ma wyższy odsetek mężczyzn bez średniego wykształcenia niż większość innych krajów OECD....

1745

Według danych podanych przez Kjarninn, Islandia ma wyższy odsetek mężczyzn bez średniego wykształcenia niż większość innych krajów OECD. Dane te wynikają z badania OECD Education at a Glance 2018, które dotyczy poziomu wykształcenia mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat. OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – obejmuje 36 krajów.

24% islandzkich mężczyzn w wieku od 25 do 34 lat nie ukończyło szkoły średniej. Jedynymi krajami europejskimi o niższym wskaźniku ukończenia szkoły średniej przez mężczyzn jest Portugalia i Hiszpania.

Tymczasem tylko 15% islandzkich kobiet w wieku od 25 do 34 lat nie ukończyło szkoły średniej.
Różnica między odsetkiem absolwentów płci męskiej i żeńskiej w Islandii wynosi 9%, podczas gdy w Szwecji, Norwegii i Finlandii różnica ta wynosi 3–4%, w Danii natomiast 7%.

W 2007 roku w Islandii wskaźnik ten dla mężczyzn w wieku 25–34 lata wynosił 31%, a więc w ciągu jedenastu lat obniżył się o 7%. Średni wskaźnik dla krajów OECD od 2007 roku wynosi 5%.

Grupa GMT/Monika Szewczuk

Opublikowany w: