Czerwony Krzyż zachęca do oddawania rzeczy

2374

Czerwony Krzyż zachęca ludzi do oddawania swoich starych i nieużywanych już butów i ubrań na rzecz ludzi potrzebujących.

W związku z nową akcją zbiórki butów, Czerwony Krzyż przygotowuje pojemniki, które będą przeznaczone do tego celu. Pojemniki będą rozstawione w wielu miejscach w całym kraju, na ulicach, w punktach Sorpy i w większych dzielnicach okręgu metropolitarnego.

Buty oraz inne rzeczy, które zostaną zebrane podczas tej akcji będą przekazane osobom potrzebującym zarówno w kraju jak i za granicą.

Opublikowany w: