1.6 C
Reykjavík
2 lutego 2023

Do 15 mld rocznie za członkostwo w UE

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Jaki będzie roczny koszt przystąpienia Islandii do Unii Europejskiej? Na to pytanie odpowiedzieli przedstawiciele strony internetowej evropuvefur.is, która jest źródłem informacji o UE i Europie. Można na niej znaleźć wszystkie ważne wiadomości dotyczące wejścia Islandii do UE.

Zgodnie z informacją podaną na tej stronie, wkład Islandii do Unii Europejskiej, w razie ewentualnego przystąpienia do Unii, będzie wynosił pomiędzy 13 – 15 mld koron, rocznie.
Jednak nie jest łatwo oszacować, ile Islandia będzie otrzymywała z powrotem z UE w ramach różnego rodzaju dotacji. Wysokość dotacji bowiem zależeć będzie od tego jak będą przeprowadzane negocjacje w sprawie ich otrzymania oraz z jakich programów pomocowych Islandia będzie korzystać.
„Po dokonaniu obliczeń i porównań z tym jaki wkład finansowy w bycie członkiem Unii Europejskiej mają inne państwa, okazało się, że po odjęciu wszystkich możliwych dotacji, które Islandia może otrzymać z UE, jej wkład roczny może wynieść od 3 mld do 6 mld koron rocznie. Wyliczeń tych dokonano na postawie dochodu krajowego brutto, jaki został osiągnięty w roku 2010. Dla porównania, wkład netto, w bycie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wyniósł w 2010 roku 2,9 mld koron” informuje islandzka strona poświęcona Unii Europejskiej.
Raport ten jednak należy interpretować z ostrożnością, ponieważ został on stworzony według szacunkowych wyliczeń i może on ulec zmianie. Poza tym został on stworzony w oparciu o koszty bezpośrednie i przypuszczalne przychody związane z członkostwem.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -