0.1 C
Reykjavík
22 marca 2023

Do Islandii przyjechało 360 Polaków

Data publikacji:

Dodane przez:

Kategoria:

UDOSTĘPNIJ

NAJNOWSZE WPISY

- REKLAMA -

Islandzki Urząd Statystyczny informuje o tym, że pod koniec 2012 roku w Islandii było 321 890 mieszkańców. W ostatnim kwartale 2012 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 1 230 osób. Spośród tych osób aż 205 740 mieszka w Reykjaviku.

Jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców, którzy mieszkają w Islandii to ich liczba uległa zmniejszeniu. Na początku roku 2012, w Islandii było ponad 25 000 mieszkańców z obcym obywatelstwem, teraz liczba ta wynosi 21 470.

Osoby, które decydują się na opuszczenie kraju to wśród Islandczyków najczęstszym miejscem wyjazdów są kraje skandynawskie, gdzie spośród 650 osób wyjechało 430. Większość przeniosła się do Norwegii, Danii i Szwecji.

Biorąc pod uwagę to, że w Islandii Polacy stanowią największą mniejszość narodową, to właśnie Polska była najpopularniejszym krajem, do którego wyjeżdżali mieszkający w Islandii obcokrajowcy.

W sumie spośród 970 obcokrajowców, którzy przyjechali w ostatnim kwartale do Islandii, aż 360 osób to byli Polacy. Drugą największą grupę stanowili Amerykanie, skąd do Islandii przeniosło się aż 70 osób.

NOWE INFORMACJE

- REKLAMA -