Do Islandii przyjechało 360 Polaków

772

Islandzki Urząd Statystyczny informuje o tym, że pod koniec 2012 roku w Islandii było 321 890 mieszkańców. W ostatnim kwartale 2012 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 1 230 osób. Spośród tych osób aż 205 740 mieszka w Reykjaviku.

Jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców, którzy mieszkają w Islandii to ich liczba uległa zmniejszeniu. Na początku roku 2012, w Islandii było ponad 25 000 mieszkańców z obcym obywatelstwem, teraz liczba ta wynosi 21 470.

- REKLAMA -

Osoby, które decydują się na opuszczenie kraju to wśród Islandczyków najczęstszym miejscem wyjazdów są kraje skandynawskie, gdzie spośród 650 osób wyjechało 430. Większość przeniosła się do Norwegii, Danii i Szwecji.

Biorąc pod uwagę to, że w Islandii Polacy stanowią największą mniejszość narodową, to właśnie Polska była najpopularniejszym krajem, do którego wyjeżdżali mieszkający w Islandii obcokrajowcy.

W sumie spośród 970 obcokrajowców, którzy przyjechali w ostatnim kwartale do Islandii, aż 360 osób to byli Polacy. Drugą największą grupę stanowili Amerykanie, skąd do Islandii przeniosło się aż 70 osób.

Opublikowany w: